Obraz
Obraz Obraz

Adwokat Zbigniew Kobyliński w 1995 roku został uhonorowany przez prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Macieja Bednarkiewicza odznaczeniem samorządowym - Adwokatura Zasłużonym.

Będące wyróżnieniem za zasługi dla adwokatury i za działanie na rzecz realizacji jej celów, określonych w dewizie Adwokatury a dewizą Adwokatury jest:

  • Wierność Polsce
  • Obrona praw i wolności obywatelskich
  • Pomoc potrzebującym